lørdag 28. mai 2016

Oppspenning av lerret


Til høsten holder jeg et aktkurs hvor man (bl.a.) lærer å spenne opp lerreter på en skikkelig måte. Men hvorfor ikke foregripe begivenhetenes gang?

Du trenger:
• Lerret
• Blindramme
• Stiftemaskin
• Lerretstang
• Kniv
• Vinkel


… men først et par ord om lerretstenger. KEM har noen fine eksemplarer - sogar i tre prisklasser:

Billig variant (276,-)

1) Så til verket! Legg ut blindrammedelene, og fest først to av dem sammen. (Denne rammen er såpass liten at jeg simpelthen skjøv delene sammen med håndkraft).1a) Så får du en "U"…

 1b) Deretter setter du på "taket"…


 1c) Og går over med en vinkel til slutt - for å dobbeltsjekke at hjørnene er rette.
2) Oppspenningen kan begynne!

Velger først én side som du begynner med, og pass på at du har omtrent like mye overskudd av lerret på motstående sider. Jeg pleier alltid å ha fem-femten centimeter ekstra lerret på hver side (avhengig av rammestørrelsen). Da kan jeg lett utvide formatet, om det skulle bli nødvendig.
Kontrollér at lerretstrådene ligger parallelt med blindrammen…
Klem deretter lerretet rundt rammekanten, slik at lerretet får en rand. Dermed blir det enkelt å forhindre at du forskyver lerretet under oppspenningen.Så stifter du fast den første siden, uten å bruke lerretstang.

På et lite lerret som dette, kan du sette stiftene med 4-5 cm mellomrom.


Deretter trekker du lerretet over til motsatt side (kun med håndkraft), før du stifter…
… og gjør det samme med de to andre sidene. Poenget er å sikre deg mot at lerretet blir strukket skjevt (noe som skaper "bølger" i lerretet).


3) Tang og maskin!


Prinsippet er enkelt: 
a) Du stifter én av sidene helt ut (stripete linje nederst). 
b) Du stifter midten på motstående side
c) Du stifter midten på de to gjenværende sidene. 
d) Så stifter du fra midten, og ut mot hjørnene.

Når du begynner med midten på de tre "løse" sidene, så bruker du først kniven til å fjerne stiften du satte for å "sikre" den siden. 
Om du ser lerretet ovenifra: lag en brett i lerretet. Bretten kan stikke eksempelvis 1 - 1,5 cm utenfor rammen (mot baksiden av rammen!). Knip sammen med lerretstangen slik at den "lukker kjeften" helt inntil rammens bakside.Dra lerretstangen støtvis nedover. … og stift!
Sett gjerne to stifter på midten.4) Hjørnene:

Når du nærmer deg hjørnene: stift alltid på den siden hvor "bølgen" (skyggen i lerretet) strekker seg lengst. Det er mest effektivt for å unngå skjev oppspenning.Når du har stiftet den ene siden helt ut: pass på å la fire-fem centimeter stå løst på den andre siden. Strekk lerretet rett ut (i fortsettelse av den stiftede siden). Brett deretter lerretet, slik at bretten "forlenger" rammekanten.Brett den samme kanten inn under lerretsdelen som skyter ut fra den andre siden.… og brett over…


… helt rundt…


…før du stifter.


Gratulerer!!!Velkommen i min malekursgruppe på Facebook: Malekurs ved Jan-Ove Tuv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar