mandag 10. august 2015

Bokanbefaling: Late Rembrandt (utstillingskatalog)

Boken Late Rembrandt er samtidig utstillingskatalogen for utstillingen ved samme navn. Flere av de mest sentrale alderdomsverkene til Rembrandt kunne sees i London og Amsterdam.

Rembrandt deler den utvikling med bl.a. Tizian og John Constable at han malte stadig grovere - den såkalte technica macchia. I hans tid var Amsterdam et verdenssentrum for handel - blandt annet av maleri. En skjellsettende opplevelse for Rembrandt var da han fikk se Tizians Flagellasjonen av Marsyas hos en privatsamler. Essensen av det hele er at Rembrandt gikk fra å male "nøyaktig" til å male slik øyet rent faktisk oppfatter virkeligheten: noe ligger i fokus, mens andre ting blir tåkete i ytterkanten av synsfeltet.
Denne utviklingen har altså ingenting med å bli "moderne" å gjøre, slik kunsthistorikerne ofte fremstiller det. Tvert imot dreier det seg om å gjenskape - og dramatisere! - virkeligheten så godt som mulig. I Jødebruden gjenskaper han f. eks. ikke bare farven på klærne, men selve stoffets karakter...

Selv så jeg utstillingen i Amsterdam sammen med elever (se filmen fra min omvisning). Boken har generelt gode reproduksjoner, bl.a. dette portrettet av Rembrandts sønn Titus.


Pr. 10. august 2015 koster boken 32.75 $ på amazon, noe tilsvarende 270 kroner. Løp og kjøp!