tirsdag 26. mars 2013

Medici-familien - renessansens gudfedre


Denne gang anbefaler jeg både en dokumentar og en bok om Medici-familien.

Dokumentaren først: den engelske tittelen er The Medici - Godfathers of the Renaissance. Fra begynnelsen av 1400-tallet blir de stadig mer innflytelsesrike i republikken Firenze, og kommer til å bli forbundet med navn som Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi og Michelangelo da Buonaroti. Deres bankiervirksomhet strakte seg etterhvert over store deler av Europa, og mye av deres fortjeneste ble brukt til å smykke hjembyen - bl.a. ved å ferdigstille den verdensberømte domen på basilikaen Santa Maria del Fiore. To av familiemedlemmene ble senere paver. Medici-familien var også sentrale i gjenreisingen av den humanistiske idé, ved bl.a. å opprette et bibliotek som med sine 10.000 manuskripter langt overgikk pavens.

Filmen viser dessuten hvordan Santa Maria del Fiore så ut før domen var ferdig (ved bruk av datamanipulasjon). Slik får man en følelse av stemningen på den tiden, godt hjulpet skuespillere.
Det fremkommer ikke, men jeg tar det for gitt at dokumentaren er basert på boken ved samme navn: The Medici - Godfathers of the Renaissance. Boken er godt skrevet og inneholder mer informasjon. Hvis man altså ønsker å forstå fenomenet renessansen - ja, så er dette ihvertfall et godt sted å begynne!