mandag 4. november 2013

Bokanbefaling: The Nerdrum School


Denne boken er simpelthen historisk! For første gang foreligger en bred presentasjon av Odd Nerdrum og 80 (!) elever fra hele verden - bl.a. Japan, Iran, Canada, Nord- og Sør-Amerika, Norge, Island, Italia, Tyskland, osv... Tilsammen er de representert med over 500 bilder.

The Nerdrum School er forsynt med en indeks i begynnelsen av boken, hvor Nerdrum og elever er ført opp alfabetisk etter fornavn. Listen viser hvor mange bilder de enkelte malerne er representert med, og hvilken side de finnes på. Reproduksjonene er av svært god kvalitet.

Bildene er delt inn i 10 kapitler, med følgende temaer:

Self portraits
Studio Life
Landscape
Portraits
Void
Drawings
Still Life
Poetica
Nudes
Blood and Drama

Kapitlene begynner alltid med et dobbeltoppslag av en maleridetalj (fra Nerdrum eller en elev). Aforismer av Nerdrum innleder hvert kapittel. De er korte, poengterte utsagn som kan tjene som "huskelapper" for den dedikerte maler. Hva med trøstende ord som:

The others want paper money and fame - while you look for the golden standard in everything.
                                              eller
Believe in our time, and be brutally abandoned by the future.

De første sidene av hvert kapittel består dessuten av store bilder. På de følgende sidene får man deretter se to og to malerier på hver side. Slik sett opplever man en "myk landing" inn i hvert kapittel.
Oppsettet med to og to malerier gir i tillegg den ekstra, "farlige" fordel at man kan sammenligne kvaliteter (maleriskhet, komposisjonsløsninger, farvesans...) og vurdere hvilket bilde som er best!
Boken viser stor variasjon i male- og tegneteknikk, samt i motivvalgene.

Videre kan man glede seg over syv tekster (alle på engelsk), noe som bidrar til variasjon i leseropplevelsen. Alle forfatterne skildrer forskjellige aspekter ved Nerdrum som mester, samt hans miljø.
Forordet er skrevet av Richard Vine, forfatter av bl.a. Odd Nerdrum - Paintings, Sketches and Drawings. Vine setter Nerdrum inn i en internasjonal sammenheng.

Resten av tekstene er forfattet av seks tidligere elever:

Per Lundgren beskriver 80- og 90-tallets miljø på Nerdrumskolen, foruten kunstlivets holdninger til Nerdrumskolen. Lundgren skriver kåserende og trekker opp de store linjer.

Richard T. Scott bekriver dagliglivet som assistent av Nerdrum på 2000-tallet i Paris, og er en poetisk begavet skribent. Han representeres med to korte tekster.

Joakim Ericsson var elev i 2002, og beskriver sitt første møte med en bok om Odd Nerdrum. Til sin store overraskelse oppdaget han at maleren faktisk lever idag!

David Molesky skildrer sitt opphold på Nerdrums gård i Norge, og gir leseren et levende bilde av ateliersituasjonen.

Selv har jeg sammenlignet kritikken av Odd Nerdrum (fra 1967 til idag) med konvensjonell kritikk av kitsch. Poenget er å påpeke at Nerdrums kitscherklæring ikke var noe "PR-stunt", men en logisk konsekvens av nær femti års kritikervirksomhet. Til slutt skildrer jeg fordelene med kitschbegrepet.

Til slutt i boken finner man noen fotografier av en malende Nerdrum sammen med elever.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar