torsdag 5. september 2013

Bokanbefaling: "Staten mot Kunstneren"


Det vakte oppsikt både nasjonalt og internasjonalt at Odd Nerdrum ble dømt til to år og ti måneder fengsel for skatteunndragelse. Men basert på nye beviser fremlagt av Dagbladet opphevet Høyesterett dommen. Ny sak er ventet gjennomført  i mai 2014.

Kunstsosiolog og økonom Dag Solhjell har med Staten mot Kunstneren skrevet en nøktern, men knusende dom over prosessen mot Nerdrum. Boken er den første samlede gjennomgangen av saken slik den hittil har utspilt seg.

Frekk Forlag skriver:
"I Staten mot Kunstneren påviser kunstsosiolog og økonom Dag Solhjell at dommen i lagmannsretten bygget på et bokettersyn fullt av feil, at Nerdrum ble dobbelbeskattet for USD 900 000, at retten ikke lot rimelig tvil komme Nerdrum til gode og at han urettmessig ble pålagt bevisbyrde for sin egen uskyld. Solhjell forklarer også hvordan problemet med de sigende maleriene fra 1980-tallet og skattesaken hører sammen. Bokens konklusjon er klar: Odd Nerdrum er ingen skattesnyter."

Les også Klassekampens intervju med Dag Solhjell.

"Staten mot kunstneren" koster 199,- i bokhandelen. Jeg kan imidlertid tilby boken til mine lesere/kontakter for kr. 150,-! Du har to muligheter:
1) Går du på mine kurs? I så fall kan du kjøpe den direkte fra meg.
2) Skriv til forlaget (post@frekkforlag.no) og henvis til denne bokanbefalingen (+ mitt navn). Da får du samme tilbud.